Źródło definicji raportu nie zostało określone

Używam następującego kodu próbującego UstawParametr:

  var report = new ReportParameter[1];
  report[0] = new ReportParameter("MyName", "Raha");
  var reportDataSource1 = new ReportDataSource { Name = "WpfApplication17_User", Value = _users };


  _reportViewer.LocalReport.DataSources.Add(reportDataSource1);
  _reportViewer.ServerReport.SetParameters(report);
  _reportViewer.LocalReport.ReportPath = "../../Report1.rdlc";

  _reportViewer.RefreshReport();

błąd: źródło definicji raportu nie zostało określone

Dlaczego źle?

Utworzono parametr raportu, nazwa parametru to „MyName”

AKTUALIZACJA :

Używam następującego kodu:

  //var report = new ReportParameter[1];
  //report[0] = new ReportParameter("MyName", "Raha");


  var reportDataSource1 = new ReportDataSource { Name = "WpfApplication17_User", Value = _users };

  string exeFolder = System.IO.Path.GetDirectoryName(Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName);

  _reportViewer.LocalReport.ReportPath =exeFolder + @"\Reports\Report1.rdlc";


  _reportViewer.LocalReport.DataSources.Add(reportDataSource1);

  //_reportViewer.ServerReport.SetParameters(report);

  _reportViewer.RefreshReport();

dane wyświetlane w raporcie.

ale używam następującego kodu:

  var report = new ReportParameter[1];
      report[0] = new ReportParameter("MyName", "Raha");


      var reportDataSource1 = new ReportDataSource { Name = "WpfApplication17_User", Value = _users };

      string exeFolder = System.IO.Path.GetDirectoryName(Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName);

      _reportViewer.LocalReport.ReportPath = exeFolder + @"\Reports\Report1.rdlc";


      _reportViewer.LocalReport.DataSources.Add(reportDataSource1);

      _reportViewer.ServerReport.SetParameters(report);//error

      _reportViewer.RefreshReport();

błąd jako: źródło definicji raportu nie zostało określone

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion