Wyniki wyszukiwania dla "refresh"

7 odpowiedzi

C # - jak odświeżyć DataGridView po usunięciu wierszy

W moim kodzie muszę usunąć wiersze z DataGridView po interwale cyklicznym, a więc wywołuję następującą funkcję po upływie czasu:

4 odpowiedź

QT Repaint / Redraw / Update / Do Something

Jestem nowy w QT. Rozumiem, że możesz wymusić odświeżenie ekranu, ale wyciągnąłem wszystkie włosy, próbując dowiedzieć się, jak to zrobić. Oto, co właśnie st...

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób przeładowania / odświeżenia apletu Java z poziomu samego apletu?

Mam przycisk na moim aplecie (zawarty w przeglądarce), który chciałbym przeładować lub odświeżyć cały aplet na dwa sposoby:Odśwież sam aplet bez konieczności...

4 odpowiedź

Odśwież bieżącą aktywność bez opóźnienia

Jestem nowy w rozwoju androida. Więc chcę odświeżyć bieżącą aktywność po kliknięciu przycisku radiowego. Kiedy kliknąłem przycisk radiowy, chcę zmienić język...

3 odpowiedź

SwingPropertyChangeSupport do dynamicznej aktualizacji JTextArea

Próbuję zbudować na odpowiedzi na pytanie dotyczące SwingPropertyChangeSupportPróbuję zmodyfikować kod podany tutaj w odpowiedzi bardzo pomocnego poduszkowca...

1 odpowiedź

Jak monitorować status wątku asynchronicznego / tła i otrzymywać powiadomienia w komponencie JSF

Stworzyłem kilka wątków w aplikacji internetowej i mam komponent datatable na stronie JSF.Chciałbym automatycznie zaktualizować tabelę, aby pokazać aktualny ...

2 odpowiedź

Wpf WebBrowser Refresh

3 odpowiedź

Odśwież metadane schematu docelowego w usługach integracji

2 odpowiedź

Automatyczne odświeżanie kontrolki WebBrowser

4 odpowiedź

ObjectContext.Refresh ()?