Wyniki wyszukiwania dla "reload"

2 odpowiedź

Progresywnie wolniejszy czas przeładowania .vimrc

Mój czas uruchamiania dla vima wynosi około pół sekundy (testowany przy pomocy „--startuptime”), ale po ponownym załadowaniu vimrc kilka razy przez

7 odpowiedzi

odświeżanie / przeładowanie Pythona

To bardzo podstawowe pytanie - ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi, szukając w Internecie.Używam Pythona do kontrolowania ArcGIS i mam prosty skrypt Pyth...

5 odpowiedzi

Czy istnieje sposób zmuszenia Yii do przeładowania zasobów modułu na każde żądanie?

Moja strona jest podzielona na oddzielne moduły. Każdy moduł ma własne specyficzne pliki css lub js

2 odpowiedź

Automatyczne odświeżanie Javascript Przełącz pole wyboru

2 odpowiedź

Jak mogę uruchomić ten skrypt, gdy karta ładuje się (rozszerzenie chrome)?

Chciałbym więc uruchomić skrypt, gdy karta przeładuje się pod określonym adresem URL. To prawie działa, ale właściwie nie ma :) To jest mój plik manifestu:

10 odpowiedzi

AngularJS: Zmień hash i trasę bez całkowicie przeładowującego kontrolera

Mam kontroler z taką trasą:# / articles / 1234Chcę zmienić trasę bez całkowitego przeładowania kontrolera, dzięki czemu mogę zachować pozycję innych rzeczy w...

3 odpowiedź

(Rails) Ponowne ładowanie plików „lib” bez konieczności ponownego uruchamiania serwera…? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak zrobić kod w lib / automatycznie przeładować po zmianie pliku? 4 odpowiedziCzy w Railsach jest jakiś sposób, aby ENV pr...

1 odpowiedź

Jak przeładować moduł Pythona zaimportowany do innego pliku?

Próbuję dowiedzieć się, jak Python ładuje moduły, ale trafiłem na blokadę. Powiedzmy, że mam:

3 odpowiedź

jQuery ajax Page Reload

Wykonujemy wiele żądań ajaxowych, aby „zapisać” dane w aplikacji internetowej, a następnie ponownie załadować stronę. Spotkaliśmy się z sytuacją, w której (p...

4 odpowiedź

VS2008: Wyłącz pytanie, czy przeładować pliki zmienione poza IDE