Automatyczne odświeżanie Javascript Przełącz pole wyboru

Chcę, aby moi użytkownicy mogli przełączać automatyczne odświeżanie strony za pomocą pola wyboru (bez ramek).
Jest to najbardziej podobny kod znaleziony w Google, ale został stworzony w 2004 roku i nie wydaje mi się, aby działał.
Używam tego kodu na wordpress. Więc problem może leżeć w „„ timerRefresh.htm? Sprawdzony ”” poniżej, nie wiem, jak go zmienić, ponieważ moja strona WP nie kończy się na .html / .php / etc ... kończy się na „/ „
p.s wiem, że istnieją rozszerzenia przeglądarki do automatycznego przeładowania, nie szukam tego.

Dziękuję Ci!

   var asdf = false;
   function StartTime(){
    if(asdf)clearTimeout(asdf)
    asdf = setTimeout("RefreshPage()",5000);
   }
   function RefreshPage(){
clearTimeout(asdf)
    if(document.Test.CB1.checked)
     document.location.href= "timerRefresh.htm?Checked"
   }
   function LoadPage(){
    var findCheck = document.location.href.split("?Chec");
    if(findCheck.length == 2){
     document.Test.CB1.checked=true;
     StartTime()
    }
   }

 

<body onload="LoadPage()">
    <form name="Test">
      <input type="checkbox" name="CB1" onclick="StartTime()">
    </form>
  </body>

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion