Wyniki wyszukiwania dla "raspberry-pi"

3 odpowiedź

Wersja Raspbian Soft-float nie uruchamia się

5 odpowiedzi

otrzymuj niejawny błąd deklaracji

Ciągle otrzymuję te błędy podczas kompilacji. Zmodyfikowałem kod działający na arduino, aby działał na moim raspberry pi.

6 odpowiedzi

Kompilacja krzyżowa dla RaspBerry Pi

Z RaspBerry Pi iz mojego komputera próbuję kompilować prosty helloWorld napisany w C ++. Używam toolchaina Code Sourcery dla Linuksa do kompilacji.Kiedy kopi...

1 odpowiedź

Raspberry Pi Bluetooth 4.0 Połączenie

4 odpowiedź

Sprawdź połączenie internetowe w NodeJs

Zainstalowany NodeJS na Raspberry Pi, czy istnieje sposób na sprawdzenie, czy rPi jest podłączony do Internetu za pośrednictwem NodeJs?

1 odpowiedź

Program Raspberry Pi UART w C przy użyciu termios odbiera śmieci (Rx i Tx są połączone bezpośrednio)

1 odpowiedź

Wywoływanie aplikacji z subprocess.call z argumentami

Jestem początkującym w Pythonie i próbowałem wywołać aplikację wiersza poleceń, ale to się nie udaje:

2 odpowiedź

qemu na Raspberry Pi Arch Linux najnowszym obrazie sd

Próbuję skonfigurować obraz Arch i użyć qemu, aby skompilować niektóre rzeczy, zanim załaduję obraz na Pi. Pomyślałem, że najłatwiejszym sposobem na to będzi...

4 odpowiedź

Używanie Pythona smbus na Raspberry Pi - mylone ze składnią

Próbuję użyć python-smbus na Raspberry Pi do komunikacji z układem akcelerometru MMA7660 przy użyciu I2C.W poniższym kodzie czytam rejestry 0x00, 0x01, 0x02 ...

2 odpowiedź

Używanie sterowników FTDI D2XX z Pythonem z Raspberry Pi na softspocie Raspbian

Mamy urządzenie USB sterowane przez sterowniki F2DI D2XX. Obecnie jest kontrolowany z komputera z systemem Windows za pośrednictwem interfejsu Pythona i jako...