Wyniki wyszukiwania dla "arm"

3 odpowiedź

Wyjście os.arch na Androida dla ARM, MIPS, x86?

7 odpowiedzi

Jak ustawić punkt przerwania oprogramowania w procesorze ARM?

1 odpowiedź

dlaczego „LDR” nie może zastąpić „B”?

3 odpowiedź

Uruchamianie aplikacji Win32 skompilowanych dla ARM na Windows RT

1 odpowiedź

SIMD wektoryzuje atan2 za pomocą zestawu NEON ARM

2 odpowiedź

Jak rozwiązać problem z łączeniem crt0.o w kompilacji krzyżowej?

Jak dodać

2 odpowiedź

Bootloader ARM: Interrupt Vector Table Understanding

0 odpowiedzi

Zrestartuj mpi slave po punkcie kontrolnym przed awarią ARMv6

AKTUALIZACJAMam projekt uniwersytecki, w którym powinienem zbudować klaster z RPis. Teraz mamy w pełni funkcjonalny system z włączoną funkcją BLCR / MPICH. B...

1 odpowiedź

wywołaj zewnętrzny skrypt z wyzwalaczem mySQL WHITOUT sys_exec na ubuntu ARMHF

Muszę wywołać skrypt zewnętrzny z wyzwalacza, aby przechwycić każdą wstawkę w DB. Ponieważ nie mogę sondować tej wartości, koduję wbudowany system z architek...

4 odpowiedź

Makefile potrzebny do skompilowania Opus Codec dla Androida

Próbuję skompilować kodek audio Opus (http://www.opus-codec.org/downloads/) do użycia w aplikacji na Androida. Używam Androida NDK (wydanie 6) do kompilacji ...