Wyniki wyszukiwania dla "gzip"

4 odpowiedź

Jaki jest najprostszy sposób na dodanie kompresji do WCF w Silverlight?

Mam aplikację beta 2 silverlight 2, która uzyskuje dostęp do usługi internetowej WCF. Z tego powodu obecnie może używać tylko podstawowego wiązania HTTP. Usł...

10 odpowiedzi

Jak mogę uzyskać kompresję gzip Apache?

Nie mogę zmusić mojej witryny do użycia kompresji gzip.Ostatnio to oglądałemwideo Chris Coyier na css-tricks.com. W filmie mówi o włączeniu kompresji gzip, a...

1 odpowiedź

IIS 7.5 Kompresja zawartości statycznej (niespójna)

2 odpowiedź

Kodowanie problem z żądaniem JSON z StackOverflow API

Nie mogę tego rozgryźć dla życia mnie. Poniżej znajduje się implementacja zżądanie moduł, ale próbowałem także znode-XMLHttpRequest moduł bezskutecznie.

5 odpowiedzi

Dlaczego mój C # gzip tworzy większy plik niż Fiddler lub PHP?

Jeśli I GZip ten tekst:Witaj świecieprzez C # za pomocą tego kodu:

1 odpowiedź

ServiceStack - Używanie kompresji gzip / deflate z żądaniami JSONP

Mam usługę ServiceStack, która kompresuje odpowiedź za pomocą

0 odpowiedzi

IE8 nie wysyła Accept-Encoding: gzip, deflate

Śledzić ściśle z tego pytaniaBłąd SSRS IE8 JavaScript Nieprawidłowy znak ScriptResource.axd Zrobiłem trochę debugowania i zawęziłem problem do problemu gzip,...

2 odpowiedź

AFNetworking Włącz GZIP

Patrzę na stronę AFNetworking, że kompresja GZIP jest obsługiwana. ”Dekompresja Gzip z odpowiedzi serwera jest już wbudowana w AFNetworking, ponieważ NSURLCo...

4 odpowiedź

Kompresowanie z wykorzystaniem dekompresji Java z PHP

Mam sytuację, w której serwlet dostarcza skompresowane dane do skryptu PHP. Kompresuję dane po stronie Java bez problemu, ale PHP wydaje się niezdolny do dek...

1 odpowiedź

php - Uzyskaj skompresowaną zawartość za pomocą cURL