Wyniki wyszukiwania dla "sinon"

3 odpowiedź

Czy jaśmin potrzebuje sinon.js?

Widziałem przykłady w sieci, w których ludzie korzystająjaśmin razem zsinon. Jednak jaśmin ma wsparcie dla szpiegów (co, jak rozumiem, jest tym, co robi Sino...

5 odpowiedzi

Obciąganie modelu Mongoose za pomocą Sinona

Chcę stworzyć stub dla Mongoose

6 odpowiedzi

Łatwe czyszczenie końcówek sinonu

Czy istnieje sposób, aby łatwo zresetować wszystkie fałdy sinusoidalne i odcinki, które będą działać bezproblemowo z blokami mokka przed każdym.Widzę, że pia...

1 odpowiedź

undefined | 0 | ReferenceError: Tryb ścisły zabrania niejawnego tworzenia globalnej właściwości „csrf_token”

2 odpowiedź

Stubbing i / lub kpiny z klasy w sinon.js?

4 odpowiedź

Tworzenie żądania stub z sinon w mokka

używam

2 odpowiedź

Użyj sinon.js, aby utworzyć „obiekt szpiegowski” za pomocą metod szpiegowskich opartych na prawdziwym konstruktorze / prototypie