Wyniki wyszukiwania dla "mysql5"

2 odpowiedź

MySQL Levenshtein

Próbuję utworzyć funkcję MySQL do obliczania odległości levenshtein. Znalazłem funkcję, która wyglądała bardzo podobnie do tego, czego potrzebuję, jednak cią...

4 odpowiedź

Baza danych MySQL z unikalnymi polami ignorowanymi spacjami końcowymi

15 odpowiedzi

Jak uzyskać listę kont użytkowników MySQL

4 odpowiedź

apache tomcat 7.0.30 datasourcerealm javax.naming.NameNotFoundException: Nazwa [jdbc / proto] nie jest powiązana w tym kontekście. Nie można znaleźć [jdbc]

17 odpowiedzi

Nie można połączyć się z serwerem MySQL na „localhost” (10061)

Niedawno zainstalowałem MySQL 5 w systemie Windows 2003 i próbowałem skonfigurować instancję. Wszystko działało dobrze, dopóki nie znalazłem „Zastosowania us...

2 odpowiedź

COALESCE dwie daty zwraca binarnie?