Wyniki wyszukiwania dla "href"

8 odpowiedzi

jak zrobić komórkę hiperłącza tabeli

2 odpowiedź

Utwórz link do pobrania muzyki lub wideo

Mam plik HTML z plikiem wideo i audio. i chcę połączyć plik taki jak mp3 lub mp4 za pomocą tagu href i pobrać ten plik. Mój plik wideo i audio jest przechowy...

3 odpowiedź

Link do profilu Instagram z identyfikatorem użytkownika

5 odpowiedzi

Jak mogę otworzyć nową kartę lub okno po kliknięciu linku?

2 odpowiedź

Jak uzyskać „surową” zawartość href w JavaScript

4 odpowiedź

html - Jak uniemożliwić przeglądarce otwarcie łącza określonego w href?

Obecnie tworzę przeglądarkę plików. Jeśli użytkownik kliknie łącze do pliku, otworzy się małe okienko i poprosi o opcje (takie jak pobieranie i wyświetlanie)...

8 odpowiedzi

Jakiej wartości „href” powinienem używać do linków JavaScript, „#” lub „javascript: void (0)”?

1 odpowiedź

Kodowanie URL z XSLT 1.0

Mam problem z napisaniem mojego XSL. Mam link z następującym kodem:

4 odpowiedź

Nie klikaj adresu URL, gdy klikniesz link zakotwiczenia

2 odpowiedź

napisz plik HTML zawierający link otwierający aplikację Excel w określonym arkuszu i wierszu

Piszę bardzo prosty plik HTML zawierający kilka tabel. Próbuję uzyskać wartość komórki, która jest w zasadzie linkiem. klikając link, który chcę otworzyć pli...