Wyniki wyszukiwania dla "git-fetch"

4 odpowiedź

Czy można pobrać tylko jeden plik w Git?

Pracuję nad gałęzią Git, która ma kilka zepsutych testów i chciałbym pobrać (scalić zmiany, a nie tylko nadpisać) te testy z innej gałęzi, gdzie są już napra...

4 odpowiedź

Domyślny pilot do pobierania git

Jeśli jestem na lokalnym oddziale, to znaczynie śledzenie dowolnej gałęzi zdalnej i wydaje polecenie

7 odpowiedzi

Pobierz konkretne zatwierdzenie ze zdalnego repozytorium Git

4 odpowiedź

git fetch, FETCH_HEAD i origin / master

Jestem bardzo nowy i mam problem z prostym

10 odpowiedzi

Następujące nieśledzone pliki drzewa roboczego zostaną nadpisane przez scalenie, ale mnie to nie obchodzi

Na moim oddziale miałem kilka plików w .gitignoreNa innej gałęzi te pliki nie są.Chcę scalić inną gałąź w moją i nie obchodzi mnie, czy te pliki nie są już i...