Wyniki wyszukiwania dla "notifydatasetchanged"

8 odpowiedzi

notifyDataSetChange nie działa z adapterem niestandardowym

Kiedy zasypuję moje

2 odpowiedź

Jak dynamicznie dodawać sugestie do autouzupełniania widoku tekstowego z zachowaniem statusu znaku

Opis problemu:Stoję przed pewnym problemem z AutoCompleteTextView, gdzie muszę pokazywać sugestie po każdym naciśnięciu klawisza. Rzecz w tym, że lista suges...

3 odpowiedź

Jak zaktualizować niektóre dane w Listview bez użycia notifyDataSetChanged ()?

11 odpowiedzi

Android ListView nie odświeża się po notifyDataSetChanged

Kod mojej listy