Wyniki wyszukiwania dla "opengl"

8 odpowiedzi

Jak renderować prymitywy jako szkielety w OpenGL?

2 odpowiedź

Jak wyłączyć lub pominąć sprzętową akcelerację grafiki (Pryzmat) w JavaFX

OS: OSX Mountain Lion.System: Virtual BOX 4.2.6.Java: 1.7.0.40-ea-b34Chcę wyłączyć akcelerację sprzętową dla mojej aplikacji JAVAFX, ponieważ w moim systemie...

1 odpowiedź

Wskaźniki na nowoczesne mapowanie cieni OpenGL?

3 odpowiedź

Rotacje OpenGL wokół początków świata, kiedy powinny być w pobliżu pochodzenia lokalnego

Implementuję prosty system kamer w OpenGL. Ustawiłem gluPerspective pod macierzą projekcji, a następnie użyłem gluLookAt na matrycy ModelView. Po tym mam moj...

2 odpowiedź

OpenGL: animacja kości, dlaczego potrzebuję odwrotnej pozycji wiążącej podczas pracy z GPU?

Zaimplementowałem program ładujący MD5 ze skórowaniem oprogramowania. Bind pose w md5 jest końcową, absolutną pozycją i obrotami, wystarczy wykonać obliczeni...

1 odpowiedź

gluPerspective, glViewport, gluLookAt oraz GL_PROJECTION i GL_MODELVIEW Matricies

Pytanie oryginalneChcę użyć „gluPerspective”, „glViewport” i „gluLookAt”, aby manipulować moim aparatem i ekranem.Jakie funkcje mam zastosować do jakiego try...

2 odpowiedź

Opakowanie RAII dla obiektów OpenGL

1 odpowiedź

Glew + GLFW Win32 Brak zależności Visual Studio

3 odpowiedź

Rysowanie krzywych Hermite'a w OpenGL

1 odpowiedź

Shader GLSL, który przewija teksturę

Jak przewijać teksturę w samolocie? Więc mam samolot z teksturą, czy mogę użyć shadera do przewijania lewej od prawej (nieskończonej) tekstury na nim?