Wyniki wyszukiwania dla "error-handling"

3 odpowiedź

Jak złapać wyjątek JavaScript w Clojurescript?

W mojej warstwie komunikacyjnej muszę mieć możliwość złapania DOWOLNEGO wyjątku javascript, zaloguj go i postępuj tak, jak zwykle. Aktualna składnia wyłapywa...

1 odpowiedź

Jaka jest różnica między DoCmd.SetWarnings i CurrentDB.Execute

W komentarzach na tematta odpowiedź, Remou to pisze

4 odpowiedź

sprawdzanie poprawności wejścia całkowitego, jak?

Mam problem z niewiarygodnie prostym kodem. Chcę wziąć liczbę całkowitą od 1 do 3 z sprawdzaniem błędów. Działa dobrze, sprawdzając, czy liczby nie są zbyt d...

3 odpowiedź

Jak upewnić się, że Node.js nadal działa po spadku połączenia MonogDB?

2 odpowiedź

Łapanie błędów Mysqli

Mam zdefiniowaną niestandardową procedurę obsługi błędów, która przechwytuje wszystkie wyjątki i zapisuje je w dzienniku. W tej chwili, jeśli mam błąd składn...

2 odpowiedź

Nieprzechwycony TypeError z fadein w jQuery 1.9

4 odpowiedź

W C #, jak zbierać ślad stosu awarii programu

Jestem nowy w C #. Piszę małą aplikację na komputer i muszę mieć tę funkcję w aplikacji.Jeśli aplikacja ulegnie awarii w dowolnym momencie, powinna istnieć o...

8 odpowiedzi

Wyjątek dziennika z traceback

Jak mogę zarejestrować błędy Pythona?

1 odpowiedź

iOS: Gdzie znaleźć pełną listę kodów OSStatus na iOS? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak przekonwertować kod iPhone OSStatus na coś użytecznego? [/questions/2196869/how-do-you-convert-an-iphone-osstatus-code-to-something-useful] 19 odpowiedzi Mogę łatwo znaleźćnoErr = 0 w kodzie źródłowym ...

4 odpowiedź

Jak uzyskać komunikat o błędzie, gdy otwiera się ifstream