Wyniki wyszukiwania dla "xmp"

2 odpowiedź

Symbol nie został znaleziony podczas używania szablonu zdefiniowanego w bibliotece

Próbuję użyć biblioteki adobe xmp w aplikacji iOS, ale otrzymuję błędy łącza. W mojej ścieżce mam odpowiednie nagłówki i biblioteki, ale otrzymuję błędy łącz...

1 odpowiedź

Pisanie metadanych XMP w jpeg (z PHP) - Używanie pojedynczych lub wielu rdf: bloków opisu

Próbuję zmodyfikować kod zPHP_JPEG_Metadata_Toolkit dzięki czemu mogę poprawnie odczytywać i zapisywać dane XMP dla plików jpeg przy użyciu PHP. Obecnie plik...

8 odpowiedzi

Jak mogę odczytać dane XMP z JPG z PHP?

PHP ma wbudowaną obsługę odczytu metadanych EXIF ​​i IPTC, ale nie mogę znaleźć żadnego sposobu na odczyt XMP?