Wyniki wyszukiwania dla "opengl"

3 odpowiedź

Jakie kroki są konieczne, aby włączyć wygładzanie krawędzi przy użyciu QPaintera w QGLWidget?

4 odpowiedź

Arkusze sprite OpenGL - początkujący potrzebuje wskazówek

1 odpowiedź

Pozycja cieniowania vec4 lub vec3

Przeczytałem kilka samouczków na temat GLSL. W niektórych pozycjach atrybutem jest vec4 w niektórych vec3. Wiem, że operacje na macierzy wymagają vec4, ale c...

2 odpowiedź

glVertexAttribPointer w OpenGL i OpenGLES

Czytam samouczki na temat OpenGL i OpenGLES i jestem trochę zdezorientowany co do użycia tej funkcji

2 odpowiedź

Stosy macierzy w OpenGL są przestarzałe?

3 odpowiedź

Rysowanie wielu sfer w OpenGL

3 odpowiedź

Qt5 Błąd wersji GLSL OpenGL

Zaczynam używać OpenGL z Qt i Shaderów (mam doświadczenie OpenGL, ale nie z shaderami)Wykonuję ten samouczek:http://releases.qt-project.org/learning/develope...

2 odpowiedź

Półprzezroczysty QWidget nad QGLWidget: Dziwne wyniki

Mam pełny rozmiar QGLWidget, który maluje tło aplikacji za pomocą QPainter (może się zmienić na natywne polecenia OpenGL w przyszłości).Oprócz tego QGLWidget...

4 odpowiedź

Bufor wierzchołków OpenGL niczego nie rysuje w golangu

Próbowałem użyć tego samouczka z Golangiem:http://www.opengl-tutorial.org/beginners-tutorials/tutorial-2-the-first-triangle/ Wersja go-otwiera okno i sprawia...

3 odpowiedź

C ++ / OpenGL - Obracanie prostokąta

Do mojego projektu potrzebowałem obrócić prostokąt. Pomyślałem, że byłoby to łatwe, ale podczas uruchamiania otrzymuję nieprzewidywalne zachowanie.Oto kod: