Wyniki wyszukiwania dla "onclicklistener"

1 odpowiedź

Dodawanie akcji onClick do przycisku w powiadomieniu

5 odpowiedzi

Jak uniknąć wielokrotnego kliknięcia przycisku jednocześnie w systemie Android?

Używam dwóch przycisków w widoku. Klikając jednocześnie dwa przyciski, przechodzą one do różnych czynności naraz. Jak tego uniknąć?Próbowałem tak, ale nie dz...

7 odpowiedzi

jak użyć metody onClickListener przycisku na ListView

Mam zwyczaj

5 odpowiedzi

Gdzie należy umieścić onClickListener na niestandardowym widoku listy?

1 odpowiedź

Przycisk w ListView za pomocą ArrayAdapter

2 odpowiedź

Uzyskaj kontekst PopupMenu jak ContextMenu

Więc moja

5 odpowiedzi

Przycisk „Naciśnij i przytrzymaj” na Androidzie musi zmienić stany (niestandardowy selektor XML) za pomocą onTouchListener

7 odpowiedzi

OnItemClickListener na ListView wewnątrz fragmentu nie działa

5 odpowiedzi

getOnClickListener () w widokach Androida

5 odpowiedzi

klikalny obszar obrazu

Projektuję pilot zdalnego sterowania GUI, ale zamiast tworzyć osobne przyciski dla każdego przycisku zdalnego, chcę uzyskać w pełni gotowy zdalny obraz i ust...