Wyniki wyszukiwania dla "android-layout"

4 odpowiedź

ScrollView łapie zdarzenie dotykowe dla mapy Google

Mam poziomy widok przewijania, który zawiera hierarchię grup widoków, a na koniec mapę google. Mój problem polega na tym, że HSV łapie opór lewy-prawy, który...

5 odpowiedzi

Półprzezroczyste paski systemowe i margines treści w KitKat

7 odpowiedzi

ClassCastException android.widget.FrameUkład $ LayoutParams to android.support.v4.widget.DrawerLayout $ LayoutParams

2 odpowiedź

Android - wiele błystek obrotowych

Mam ten kod:

3 odpowiedź

Dlaczego „Przyciski w paskach przycisków powinny być bez obramowania” w interfejsie Android 15 poziomu API?

Zajmuję się tworzeniem aplikacji na Androida i ostatnio zmieniłem cel poziomu API z 8 na 15, a teraz Eclipse ostrzega mnie, gdy

1 odpowiedź

Jak dodać skalę liczb na Androida SeekBar

1 odpowiedź

Zresetuj domyślne wartości preferencji

3 odpowiedź

java.lang.ClassCastException: android.graphics.drawable.LayerDrawable nie można rzutować na android.graphics.drawable.GradientDrawable

W mojej aplikacji próbuję zmienić kolor tła dla każdego elementu listView. I do tego używam kształtów, które na liście warstw. Oto mój koddrop_shadow.xml

2 odpowiedź

Widok siatki z dwiema kolumnami i obrazami o zmienionej wielkości

Próbuję utworzyć widok siatki z dwiema kolumnami. Mam na myśli dwa zdjęcia w rzędzie obok siebie, tak jak ten obraz.Ale moje zdjęcia mają spacje między nimi,...

1 odpowiedź

Kolory renderujące inaczej na różnych urządzeniach