Gdzie należy umieścić onClickListener na niestandardowym widoku listy?

Robię zwyczajListView wierszy zawierających aCheckBox i aTextView. Zanim użyłem zwyczajuListViews z SimpleCursorAdapter, myonListItemClick() działało dobrze.

Przeczytałem, że muszę dodaćonClickListener do mojegoTextViews ale gdzie? I dlaczego?

Nadal się przedłużamListActivity i mijającAdapter dosetListAdapter(listedPuzzleAdapter);, nie jestem?

public class PuzzleListActivity extends ListActivity {

  private PuzzlesDbAdapter mDbHelper;
  private Cursor puzzlesCursor;

  private ArrayList<ListedPuzzle> listedPuzzles = null;
  private ListedPuzzleAdapter listedPuzzleAdapter;

  private class ListedPuzzleAdapter extends ArrayAdapter<ListedPuzzle> {

    private ArrayList<ListedPuzzle> items;

    public ListedPuzzleAdapter(Context context, int textViewResourceId,
        ArrayList<ListedPuzzle> items) {
      super(context, textViewResourceId, items);
      this.items = items;
    }

    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
      View v = convertView;
      if (v == null) {
        LayoutInflater vi = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
        v = vi.inflate(R.layout.puzzles_row, null);
      }
      ListedPuzzle lp = items.get(position);
      if (lp != null) {
        TextView title = (TextView) v.findViewById(R.id.listTitles);
        title.setText(lp.getTitle());
        CheckBox star = (CheckBox) v.findViewById(R.id.star_listed);
        star.setChecked(lp.isStarred());
      }
      return v;
    }

  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState); 

    setContentView(R.layout.puzzles_list);

    // Create database helper to open connection
    mDbHelper = new PuzzlesDbAdapter(this);
    mDbHelper.open();

    fetchData();
  }  

  private void fetchData() {
    puzzlesCursor = mDbHelper.fetchAllPuzzles();
    startManagingCursor(puzzlesCursor);

    listedPuzzles = new ArrayList<ListedPuzzle>();
    ListedPuzzle lp;

    puzzlesCursor.moveToFirst();
    while (!puzzlesCursor.isAfterLast()) {
      lp = new ListedPuzzle();
      lp.setTitle(puzzlesCursor.getString(puzzlesCursor
          .getColumnIndex(PuzzlesDbAdapter.KEY_TITLE)));
      lp.setStarred(puzzlesCursor.getInt(puzzlesCursor
          .getColumnIndex(PuzzlesDbAdapter.KEY_STARRED)) > 0);
      listedPuzzles.add(lp);
      puzzlesCursor.moveToNext();
    }

    listedPuzzleAdapter = new ListedPuzzleAdapter(this,
        R.layout.puzzles_row, listedPuzzles);
    setListAdapter(listedPuzzleAdapter);

  }

  @Override
  protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) {
    super.onListItemClick(l, v, position, id);
    Intent i = new Intent(this, PuzzleQuestionActivity.class);
    i.putExtra(PuzzlesDbAdapter.KEY_ROWID, id);
    startActivity(i);
  }

EDYCJA: Moje pytanie miało na celu uczynienie całego elementu zwyczajemListView klikalne, więc znalazłem najlepszą odpowiedź podaną przez @Luksprog. TheonListItemClick od mojegoListActivity było wystarczająco. Potrzebowałem tylko ustawićandroid:focusable='false' aby to działało.

TerazCheckBox na każdej pozycjiListView powinien „oznaczać” ten element, co oznacza dostęp do bazy danych.

public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
      View v = convertView;
      if (v == null) {
        LayoutInflater vi = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
        v = vi.inflate(R.layout.puzzles_row, null);
      }
      ListedPuzzle lp = items.get(position);
      if (lp != null) {
        TextView title = (TextView) v.findViewById(R.id.listTitles);
        title.setText(lp.getTitle());
        CheckBox star = (CheckBox) v.findViewById(R.id.star_listed);
        star.setChecked(lp.isStarred());

        star.setOnCheckedChangeListener(new OnCheckedChangeListener() {

          public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView,
              boolean isChecked) {
            Integer realPosition = (Integer) v.getTag();
            ListedPuzzle obj = items.get(realPosition);
            obj.getId();

          }

        });
      }
      return v;

    }

Alev.getTag() odnosi się do nie-końcowej zmiennej i jeśli ją zmienięv = vi.inflate(R.layout.puzzles_row, null) nie można przypisać. Jaki jest najlepszy sposób na rozwiązanie tego problemu? Nigdy tak naprawdę nie rozumiałem całej umowy.

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion