Wyniki wyszukiwania dla "android-widget"

4 odpowiedź

StackView Widget Przykładowy kod źródłowy

Podaj przykładowy kod źródłowy Widget StackView.http://developer.android.com/resources/samples/StackWidget/index.html przekierowuje do łącza próbekhttp://dev...

2 odpowiedź

Zdarzenie obsługi przycisku w każdym wierszu problemu z Listview

3 odpowiedź

SharedPreferences lub SQlite

4 odpowiedź

Jak mogę wywołać metodę co 5 sekund w systemie Android?

2 odpowiedź

textView bez domyślnego dopełnienia, zwiększając rozmiar textView [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Android: TextView: Usuń odstępy i wypełnienia na górze i na dole 16 odpowiedziChcę usunąć domyślne wypełnienie na textView....

2 odpowiedź

Drawable.setState () Jak kontrolować określony stan drawable?

Mam taki rysunek:

5 odpowiedzi

android niestandardowy widget Przełącz dla SwitchPreferenc

Wyszukuję informacje na temat stackoverflow i znajduję kolejne powiązane tematy:Jak mogę zaprojektować przełącznik Android?Niestandardowy widget przełącznika...

1 odpowiedź

Zmienna onUpdate () jest pusta w onReceive klasy widżetu

2 odpowiedź

AppWidgetProvider public void onEnabled (kontekst kontekstowy) nie wpływa na widget

1 odpowiedź

Umieść dowolny widok na VideoView w Androidzie