Wyniki wyszukiwania dla "listview"

3 odpowiedź

Dodaj elementy do ListView - Android

1 odpowiedź

Filtr w Androidzie przyjmuje niewłaściwą pozycję

Próbuję posortować listę według EditText przy użyciu filtru w adapterze.Filtr dobrze się przetwarza, ale pozycja kliknięcia widoku listy jest zawsze stała.tj...

2 odpowiedź

Android ListView. Jak zmienić kolor tła ręcznie wybranego elementu

5 odpowiedzi

WPF ListView na urządzeniu przenośnym - niezwykle powolne przewijanie

2 odpowiedź

Napompuj układ na ListItem w oparciu o zmienną specyficzną ListItem

Używam

1 odpowiedź

Powiąż DataTable z ListView

1 odpowiedź

Projekt komponentu ładowania obrazów leniwych widoku listy

2 odpowiedź

ListView w ScrollView - mały błąd

Chciałbym mieć listview w scrollview. Ta metoda robi to prawie idealnie:https://stackoverflow.com/a/3495908/2811653Występuje błąd, gdy wprowadzam więcej teks...

2 odpowiedź

Lepiej użyć adaptera Cursor lub adaptera Array

3 odpowiedź

Pokaż dane w listview za pomocą Asynctask

Sukces pokazuję moje dane z serwisu WWW JSON w listview, ale chcę dodać Asyntask .. Gdzie mogę umieścić kod Asyntask w moim kodzie ..To mój kod do wyświetlan...