Wyniki wyszukiwania dla "numerical"

9 odpowiedzi

Czy ktoś jest uzupełnieniem prawdziwego świata, czy tylko historycznego?

9 odpowiedzi

W jakikolwiek sposób szybszy niż pow (), aby obliczyć moc całkowitą 10 w C ++?

Wiem, że moc 2 można zaimplementować za pomocą operatora <<. A co z mocą 10? Jak 10 ^ 5? Czy jest jakiś sposób szybszy niż pow (10,5) w C ++? Jest to d...

2 odpowiedź

Jak przekonwertować niektóre kolumny ramki danych na czynniki? [duplikować]

Możliwy duplikat:identyfikacja lub kodowanie unikalnych czynników przy użyciu RMam kłopoty z R.Mam zestaw danych podobny do następującego, ale znacznie dłuższy.

6 odpowiedzi

Jak zapisać liczbę zmiennoprzecinkową w 2 bajtach?

4 odpowiedź

Jaka jest najmniejsza niezerowa dodatnia liczba zmiennoprzecinkowa w Perlu?

Mam program w Perlu, który działa z prawdopodobieństwami, które czasami mogą być bardzo małe. Z powodu błędu zaokrąglania czasami jedno z prawdopodobieństw w...

3 odpowiedź

Jak wykryć znaczącą zmianę / trend w danych szeregów czasowych? [Zamknięte]

4 odpowiedź

Javascript, aby przekonwertować ciąg znaków na numer?

9 odpowiedzi

Jak poprawnie używać TDD do implementacji metody numerycznej?

Próbuję użyć Test Driven Development do wdrożenia mojej biblioteki przetwarzania sygnałów. Ale mam wątpliwości: zakładam, że próbuję zaimplementować metodę s...

1 odpowiedź

Nie można znaleźć jednoznacznej całki

Dostaję dobrze znany błąd „nie można znaleźć całki jawnej”, jeśli spróbuję ocenić następującą całkę

2 odpowiedź

Solver QP dla Javy [zamknięty]

Szukam dobrego, łatwego w użyciu, opartego na języku Java, solvera do programowania kwadratowego (QP).Googling wokół natknąłem się na ojAlgo (http://ojalgo.o...