Wyniki wyszukiwania dla "nhibernate"

2 odpowiedź

Najlepszy sposób na przechowywanie wartości wyliczeniowych w bazie danych - String lub Int

W mojej aplikacji mam wiele wyrażeń, które są używane jako typ właściwości w niektórych klasach.Jaki jest najlepszy sposób przechowywania tych wartości w baz...

2 odpowiedź

NHibernate Prevent Lazy Ładowanie niedopasowanych referencji

Mam dość problem z NHibernate. Mam odwołanie z Table1 do Table2 i chcę NHibernate do, gdy odpowiedni rekord nie zostanie znaleziony w Table2, aby następnie n...

3 odpowiedź

Jak serializować wszystkie właściwości obiektu mapowanego w NHibernate?

Mam kilka metod internetowych, które zwracają moje obiekty z powrotem jako serializowany XML. To tylko serializacja właściwości obiektu mapowanych w NHiberna...

1 odpowiedź

NHibernate Niezgodność typu klucza kompozytowego

2 odpowiedź

Wzór jednostki pracy w aplikacji mvc asp.net

Patrzyłem na tego doskonałegoblog zatytułowany „NHibernate and Unit of Work Pattern” i ma pytanie dotyczące najlepszego miejsca do wykorzystania UnitOfWork.S...

5 odpowiedzi

Czy istnieje praktyczny sposób migracji z kolumn tożsamości do kluczy hilo?

Pracuję z bazą danych, która zależy w dużej mierze od kolumn tożsamości. Ponieważ jednak przenieśliśmy wszystkie aplikacje do NHibernate, chciałem zajrzeć do...

1 odpowiedź

mieszanie NHibernate z rozwijającym się 3 warstwami

Mam 3 warstwową aplikację: 1. warstwa: SQL DB. 2. warstwa: App Sever (dotnet) 3. warstwa: smart wpf client.Używam NHibarnate (płynnie) jako źródła danych dla...

2 odpowiedź

Linq do NHibernate vs. ICriteria

Używam LINQ bardzo często, zwłaszcza LINQ-to-Objects, dlatego jestem dość płynny w LINQ.Rozważałem użycie LINQ-to-NHibernate jako języka zapytań dla mojego p...

2 odpowiedź

Odpowiednik IFNULL w języku zapytań hibernacyjnych?

Próbuję napisać zapytanie HQL, które obliczy średnią ocenę elementu. Chcę, aby kwerenda zwracała 0 zamiast wartości null, gdy nie ma oceny dla danego element...

2 odpowiedź

Skrypty Nhibernate i SQL

Nie przypuśćmy, że ktoś wie, jak wykonać skrypt sql z nhibernate. Mam pewne dane statyczne, których potrzebuję w bazie danych, która jest zawarta w pliku sta...