Wyniki wyszukiwania dla "nhibernate"

2 odpowiedź

Skrypty Nhibernate i SQL

Nie przypuśćmy, że ktoś wie, jak wykonać skrypt sql z nhibernate. Mam pewne dane statyczne, których potrzebuję w bazie danych, która jest zawarta w pliku sta...

3 odpowiedź

NHibernate - nie mógł leniwie zainicjować kolekcji roli

Mam następujący pozornie prosty scenariusz, ale wciąż jestem całkiem nowy w NHibernate.Podczas próby załadowania następującego modelu dla akcji edycji na moi...

3 odpowiedź

Sesja NHibernate ServiceStack na żądanie

3 odpowiedź

NHibernate: Klauzula CreateCriteria i Exists

Jak mogę napisać następujący SQL za pomocą CreateCriteria:

1 odpowiedź

Co to jest schemaExport w Fluent NHibernate?

Jestem ciekawy, jak dowiedzieć się więcej o tym, jak ten kod i czego oczekuje się po uruchomieniu.

3 odpowiedź

Jak uratować dziecko z przypisanym identyfikatorem w nhibernate

Mam dwie klasy:

1 odpowiedź

W NHibernate moje sprawdzanie, czy obiekt jest brudny, kończy się niepowodzeniem

tłoPodobny doto pytanie, Muszę określić, czy obiekt w mojej aplikacji NHibernate jest brudny, czy nie. Na ISession istnieje metoda „IsDirty”, ale chcę sprawd...

1 odpowiedź

Jakie są różnice między HasOne a referencjami w nhibernate?

Jakie są różnice między

1 odpowiedź

Nawiązanie jednej do wielu relacji z Fluent Nhibernate

Mam trochę kłótni z moim współpracownikiem, że nie mogę znaleźć odpowiedzi, ale to bardzo podstawowe rzeczy.Nawiązanie relacji jeden-do-wielu w jednostce Flu...

4 odpowiedź

Jak można utworzyć indeksy klastrowane z płynnym NHibernate?