Wyniki wyszukiwania dla "nhibernate"

1 odpowiedź

NHibernate tworzy proxy poprzez session.Load (), ale nie poprzez API Linq lub Criteria

Mam dziwny problem w moim obecnym projekcie. Leniwe ładowanie zapytań nie działa. Kiedy sprawdzam listę, nhibernate pobiera osobno wszystkie skojarzenia.Wyod...

3 odpowiedź

Biegły NHibernate jeden-do-jednego nie ma kaskadowego, całkowicie usuwanego sieroty

Jestem w trakcie aktualizowania istniejących plików * .hbm.xml do płynnych map klas i natknąłem się na błąd w naszych plikach mapowania i nie znam domyślnego...

1 odpowiedź

Czy możliwe jest użycie filtrów NHibernate do filtrowania poprzez odwołania?

3 odpowiedź

Płynne mapowanie kolumn NHibernate za pomocą Reserved Word

Przeczytałem, że użycie „tyku” powinno pozwolić na użycie słów zastrzeżonych. Używam SQL Server i Fluent NHibernate i mam nazwę kolumny „Plik”. Jeśli go zmapuję

2 odpowiedź

Zapobieganie wielokrotnej instancji po złączeniu wewnętrznym

Mam małyproblem z wieloma instancjami tego samego obiektu po dołączeniu do innej tabeli. Do testów tworzę jeden

3 odpowiedź

TooManyRowsAffectedException z zaszyfrowanymi wyzwalaczami

4 odpowiedź

NHibernate: Jak mogę XmlSerialize an ISet <T>?

3 odpowiedź

Kryteria hibernacji dla „in subselect”

2 odpowiedź

NHibernate Prevent Lazy Ładowanie niedopasowanych referencji

Mam dość problem z NHibernate. Mam odwołanie z Table1 do Table2 i chcę NHibernate do, gdy odpowiedni rekord nie zostanie znaleziony w Table2, aby następnie n...

2 odpowiedź

Jak mogę mieć NHibernate generować tylko SQL bez jego wykonywania?

Wiem, jak zalogować SQL do okna log4net / NLog / trace w czasie wykonywania za pomocą