Wyniki wyszukiwania dla "structure-packing"

4 odpowiedź

jak rozmiar struktury zmienia się w zależności od różnych typów danych

Korzystam z 32-bitowego systemu Linux i kompilatora GCC.Próbowałem z trzema różnymi typami konstrukcji. w pierwszej strukturze zdefiniowałem tylko jedną

4 odpowiedź

rozmiar struktury w C [duplikat]

Możliwy duplikat:Dlaczego rozmiar struktury nie jest równy sumie wielkości każdego członka?Rozważ następujący kod C:

6 odpowiedzi

rozmiar struktury zawierającej pola bitów [duplikat]