Wyniki wyszukiwania dla "user32"

2 odpowiedź

Wyślij klucze przez SendInput w user32.dll

2 odpowiedź

Używanie User32.dll SendMessage do wysyłania kluczy z modyfikatorem ALT [duplikat]

2 odpowiedź

C # PInvoking user32.dll w systemie 64-bitowym

Czy to źle, aby wywołać user32.dll w 64-bitowym systemie Windows, z 64-bitowej aplikacji? Zrobiłem to z powodzeniem wiele razy i nigdy nie miałem błędu, ale ...

4 odpowiedź

Uzyskaj klucz z dowolnego procesu

Widziałem wiele rozwiązań online, ale żaden nie robi dokładnie tego, czego chcę. Jaki jest najlepszy / najprostszy sposób na naciśnięcie dowolnego klawisza w...