Wyniki wyszukiwania dla "soft-delete"

1 odpowiedź

Neo4j: implementacja miękkiego usuwania z opcjonalnymi relacjami

6 odpowiedzi

Dlaczego miękkie usunięte elementy pojawiają się w wynikach zapytania?

Próbuję zaimplementować miękkie usuwanie koncepcji.Oto mój przedmiot:

3 odpowiedź

Filtruj wszystkie właściwości nawigacji, zanim zostaną załadowane (leniwe lub chętne) do pamięci

Dla przyszłych użytkowników: dla EF6 prawdopodobnie lepiej będzie korzystać z filtrów, na przykład za pośrednictwem tego projektu:https://github.com/jbogard/...

2 odpowiedź

Delikatne usuwanie ExpressionVisitor

3 odpowiedź

Soft Deletes (kolumna IsHistorical) z EntityFramework