Wyniki wyszukiwania dla "capslock"

13 odpowiedzi

Używanie Caps Lock jako Esc w Mac OS X

4 odpowiedź

Python - jak uzyskać aktualny status blokady klawiatury?

Próbuję napisać prosty program, który wyświetla aktualny stan różnych bloków klawiszy, ale nie mogę znaleźć rozwiązania, jak uzyskać ich aktualny status w Py...

3 odpowiedź

WinAPI: Jak uzyskać stan blokady caps?

4 odpowiedź

Jak programowo wywołać naciśnięcie klawisza?

Problem: Wywołanie klawisza, który ma zostać naciśnięty, fragmentu kodu C #, ale oto haczyk: naciśnięcie klawisza nie powinno być ograniczone do procesu / ap...

2 odpowiedź

Python 3.x - Uzyskanie stanu caps-lock / num-lock / scroll-lock w systemie Windows