Wyniki wyszukiwania dla "faces-config"

1 odpowiedź

Czy będą dwie instancje dla komponentu bean, jeśli napiszę adnotację @managed bean i zdefiniuję to samo w faces-config.xml

W mojej aplikacji w niektórych miejscach używamy anonimizacji @ManagedBean dla fasoli Person i dla tego samego komponentu bean Person definiujemy w tym samym...

5 odpowiedzi

java.util.MissingResourceException: nie można znaleźć pakietu dla nazwy podstawowej resources.application, locale pl