Czy zapytanie NHibernate dla określonych dzieci bez leniwego ładowania całej kolekcji?

Kiedy mam obiekt encji z kolekcją podrzędną jeden-do-wielu i muszę zapytać o konkretny obiekt podrzędny, czy istnieje funkcja lub jakiś sprytny wzór, którego jeszcze nie wymyśliłem, aby uniknąć sytuacji, w której NHibernate pobiera całą kolekcja dla dzieci?

Przykład:

class Parent 
{
  public virtual int Id { get; proteced set; } // generated PK
  public virtual IEnumerable<Child> Children { get; proteced set; }
}

class Child
{
  public virtual int Id { get; protected set; } // generated PK
  public virtual string Name { get; protected set; }
  public virtual Parent Parent { get; protected set; }
}

// mapped with Fluent

class Service
{

  private readonly ISessionFactory sessionFactory;

  public Service(ISessionFactory sessionFactory)
  {
    this.sessionFactory = sessionFactory;
  }

  void DoSomethingWithChildrenNamedBob(int parentId)
  {
    using(var session = sessionFactory.OpenSession())
    {
      var parent = session.Get<Parent>(parentId);
      // Will cause lazy fetch of all children!
      var childrenNamedBob = parent.Children.Where(c => c.Name == "Bob"); 
      // do something with the children
    }
  }
}

Wiem, że nie jest to najlepszy przykład, ponieważ w tym przypadku można by po prostu zapytać o elementy potomne bezpośrednio, ale spotkałem się z sytuacjami, w których miałem już obiekt nadrzędny i musiałem przechodzić przez niego poszczególne pod-drzewa.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion