Wyniki wyszukiwania dla "rounding"

1 odpowiedź

Odrzuć część milisekundy ze znacznika czasu

3 odpowiedź

Django ORM jak zaokrąglić średni wynik

9 odpowiedzi

grzech, cos, opalenizna i błąd zaokrąglania

Wykonuję kilka obliczeń trygonometrii w C / C ++ i napotykam problemy z błędami zaokrąglania. Na przykład w moim systemie Linux:

1 odpowiedź

Jak zaokrąglić instancję Decimal Pythona

Jak zaokrąglić instancję dziesiętnego Pythona do określonej liczby cyfr, zaokrąglając do najbliższego miejsca po przecinku?Próbowałem użyć

6 odpowiedzi

Jak zaokrąglić DateTime w MySQL?

Chcę zdyskretyzować DateTime z rozdzielczością 5 minut. Zrobiłem to w C #, ale jak przekonwertować następujący kod na MySQL?

17 odpowiedzi

Zaokrąglanie do dowolnej liczby cyfr znaczących

2 odpowiedź

Zerwij rundę z numpy

Standardowe łamanie zaokrąglonego krawata jest zgodne z konwencją IEEE 754, aby zaokrąglić połowę do najbliższej liczby parzystej. Czy istnieje sposób na okr...

6 odpowiedzi

iOS Objective-C Jak uzyskać 2 wartości dziesiętne zaokrąglone po przecinku?

mam

3 odpowiedź

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych w SQL Server 2008

Przeczytałem wszystkie funkcje zaokrąglania T-SQL, takie jak

15 odpowiedzi

Jak zaokrąglić wartość dziesiętną do 2 miejsc po przecinku (dla wyników na stronie)

Podczas wyświetlania wartości dziesiętnej obecnie z