Wyniki wyszukiwania dla "jpanel"

1 odpowiedź

Rysując 2 kulki, aby poruszać się w innym kierunku na Javie, ale jeden zniknął [zamknięty]

Próbuję stworzyć program, który będzie miał dwie kule narysowane, jedną w centrum północnym, a drugą w centrum południowym. Jestem zobowiązany do przesuwania...

1 odpowiedź

Obraz tła w zagnieżdżonym JPanelu?

Mam JPanel, który zawiera jeszcze 2 JPanel. Po lewej (leftBox) i po prawej (rB) chciałem dodać obraz tła po prawej JPanel (rB).Ale otrzymuję wynikhttp://i.im...

0 odpowiedzi

Dlaczego malowanie tego zajmuje tak dużo czasu?

Mam coś takiego (czas jest teraz wyświetlany poprawnie). dodałem

4 odpowiedź

Zaktualizuj zawartość JPanel w ramce na kliknięcie przycisku w innej ramce

Stworzyłem ramkę x1, która ma panel p1. Po załadowaniu x1 pola wyboru są dodawane dynamicznie do p1. Liczba pól wyboru dodanych do p1 zależy od liczby wartoś...

2 odpowiedź

Jak umieścić grafikę na JPanelu?

Mam problem z dodaniem grafiki do JPanel. Jeśli zmienię linię z panelu.add (nowa grafika ()); do frame.add (nowa grafika ()); i nie dodawaj JPanel do JFrame,...

2 odpowiedź

Określanie lokalizacji Canvas w Swing

Uczę się projektowania GUI Swing. Jedną rzeczą, której nie do końca uporządkowałem, jest sposób dodania dodatku

3 odpowiedź

Przeciąganie etykiety JLabel za pomocą TransferHandler (Drag and Drop)

1 odpowiedź

Ramka i płótno stają się większe niż określone

Nie mam pojęcia, dlaczego dostaję bardzo duże okno, to sprawia, że ​​biegam w kółko, żeby zmieścić moje duchy w oknie gry. Konstruktor powinien to zrobić, ab...

1 odpowiedź

Wybór menedżerów układu i liczby paneli dla GUI Java

Byłbym wdzięczny, jeśli ktoś tutaj jest na tyle uprzejmy, aby polecić mi, co mają wybrać menedżerowie układu i jak oddzielić dołączony GUI do Jpanels.Z góry ...

5 odpowiedzi

Jak rozpocząć optymalizację mojego kodu Java? - Procesor jest w 100%

napisałem aplikację, ale z jakiegoś powodu utrzymuje się na 100%. Uruchomiłem profil r na kilku klasach i raport pokazuje, że isReset () i isRunning () wydaj...