Wyniki wyszukiwania dla "ms-office"

4 odpowiedź

Opracowywanie dodatku MS Word

Czy ktoś zna dobre narzędzie do tworzenia dodatków do programu Word w .net? Mam nadzieję, że coś, co obsługuje zarówno biuro 2003 i 2007.Dzięki.

8 odpowiedzi

C #: Pobieranie liczby wierszy / kolumn za pomocą programu ExcelPackage

3 odpowiedź

Jak tworzyć dokumenty (docx lub pdf) z SQL Server?

Wiem, że to trochę subiektywne, ale przyglądam się następującej sytuacji:Muszę automatycznie wygenerować wiele dokumentów z danych w bazie danych SQL Server....

3 odpowiedź

Uruchamianie okien WPF z dodatku Office

Stworzyłem dodatek biurowy, który przechowuje instancję aplikacji WPF. Gdy użytkownik kliknie przyciski dodatku, uruchamiam różne okna, wykonując następujące...

1 odpowiedź

konwertować dokumenty microsoft na pdf z nodejs [zamknięte]

Czy znasz jakąś bibliotekę do konwersji dokumentów Microsoft Office, takich jak Word (.doc) lub Excel (xlsx), na PDF za pomocą NodeJS? Rozglądałem się bez sz...

1 odpowiedź

Excel, ThisAddIn.vb: dlaczego jest Application.SheetFollowHyperlink nie jest wywoływany dla = HYPERLINK ()

Próbuję wykryć kliknięte hiperłącza w programie Excel. Zdarzenie Application.SheetFollowHyperlinkroszczenia że będzie nazywany „po kliknięciu dowolnego hiper...

4 odpowiedź

Automatyzacja biura za pośrednictwem usługi Windows na serwerze 2008

3 odpowiedź

Kompilowanie kompilacji z programem Microsoft Excel w TFS

Próbuję skompilować projekt w VB.net 2010, który używa Microsoft Excel dll w niektórych miejscach. Działa dobrze, gdy kompiluję z mojego komputera, ale gdy u...

1 odpowiedź

Tworzenie wielopoziomowej listy punktorów za pomocą Word.Interop

Muszę utworzyć wielopoziomową listę punktorów za pośrednictwem

9 odpowiedzi

Instalowanie dostosowywania pakietu Office

Nazwa: From: file: /// D: /Samples/TestUpdatedVersion/bin/Debug/TestUpdatedVersion.vstoDostosowania nie można zainstalować, ponieważ zainstalowana jest inna ...