Wyniki wyszukiwania dla "tfs2010"

1 odpowiedź

Jak usunąć przypadki testowe z Team Foundation Server

1 odpowiedź

Znajdź zmianę zestawu id nadrzędną gałęzi w tfs

1 odpowiedź

Polityka niestandardowej odprawy TFS nie znajduje się w polu Dodaj

Wykonałem kroki na tej stronie:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb668980.aspx utworzyć niestandardową politykę odprawy TFS. Zaktualizowałem rejestr, j...

4 odpowiedź

Jak cofnąć kasowanie innego użytkownika w TFS za pośrednictwem GUI?

Jako administrator TFS będący rezydentem, czasami jestem proszony o cofnięcie kasy (zwykle blokady), którą użytkownik ma na określonym pliku. Można to zrobić...

1 odpowiedź

Projekt Visual Studio 2012 stracił link do TFS

3 odpowiedź

uwierzytelnianie nie powiodło się podczas łączenia się z tfs za pomocą tfs api

Stoję przed dziwnym problemem. Chcę połączyć serwer tfs za pomocą tfs api programowo. Nawet po podaniu poprawnych danych uwierzytelniających nie powiedzie si...

2 odpowiedź

Pobieranie elementów pracy i ich połączonych elementów pracy w jednym zapytaniu przy użyciu interfejsów API TFS

Czy ktoś wie, czy możliwe jest pobranie listy elementów pracy i ichpowiązane elementy pracy w jednej podróży z TFS za pomocą usług internetowych TFS API?W te...

2 odpowiedź

Lista wszystkich plików zapisanych w TFS przez użytkownika w ciągu ostatnich kilku dni

Mamy wiele projektów z kilkoma plikami wewnątrz każdego. Pliki można pobierać z głównego katalogu rozwiązań, z poziomu projektu iz poziomu indywidualnego.Czy...

1 odpowiedź

Błąd kompilacji w pliku tfsbuild z projektem bazy danych

2 odpowiedź

montaż nie jest zgodny z 64-bitową architekturą procesora używaną przez usługi IIS w systemie Windows Azure

Otrzymuję komunikat ostrzegawczy, gdy próbuję uruchomić moją aplikację asp.net na moim urządzeniu devmachine. I otrzymuję błądwiadomość kiedy przesyłam moją ...