Wyniki wyszukiwania dla "getusermedia"

1 odpowiedź

Rozpoznawanie mowy i getUserMedia

Buduję aplikację internetową i planuję używać oburozpoznawanie mowy inavigator.getUserMedia dla wejścia audio.Zauważyłem, że moja przeglądarka komputerowa (C...

2 odpowiedź

Limit rozdzielczości WebRTC

próbowałemto ito, ale maksymalna rozdzielczość jaką mogę uzyskać to 640x480.Zdjęcia wykonane przez inne aplikacje systemu Windows przez ten sam aparat mają r...

5 odpowiedzi

Nagraj strumień audio z getUserMedia

W ostatnich dniach próbowałem użyć javascript do nagrywania strumienia audio. Odkryłem, że nie ma przykładowego kodu, który działa.Czy jest obsługiwana przeg...

2 odpowiedź

Firefox 22 mozGetUserMedia używający „ekranu” jako źródła urządzenia

5 odpowiedzi

Konwersja WAV na dowolny skompresowany format audio w JavaScript po stronie klienta

2 odpowiedź

Przechwytywanie obrazu z kamery internetowej

Próbuję losowo przechwycić obraz z kamery internetowej, a następnie zapisać go na moim serwerze, w tej chwili używam getUserMedia do przesyłania strumieniowe...

3 odpowiedź

WebRTC / getUserMedia: Jak prawidłowo wyciszyć lokalne wideo?

4 odpowiedź

ponów żądanie uprawnień za pomocą getUserMedia () po początkowym odmowie

Jak przejść do żądania dostępu do kamery / mikrofonu za pomocą getUserMedia () po jednorazowym odmowie?Pracuję z getUserMedia, aby uzyskać dostęp do kamery u...

3 odpowiedź

Przechwyć wideo z kilku kamer internetowych za pomocą getUserMedia

7 odpowiedzi

WebRTC - przeglądarka nie prosi o pozwolenie na dostęp do mikrofonu dla lokalnego pliku html