Php - rozumienie create_function () - przekazywanie prostej zmiennej

Po raz pierwszy próbuję użyć dynamikicreate_functioni do tej pory nie wiele sukcesów :-)

Moja funkcja to:

 function o99_brsa_custom_widgets() {
    global $wp_meta_boxes;
    global $o99_brsa_options;

    for($i=0; $i> count($o99_brsa_options[content]); $i++) {

      $widgt_id = 'o99_dashboard_widget_dyn' . $i;
      $widgt_name = 'obmek99 widget name' . $i;
      $out = $o99_brsa_options[content][$i];
      $f = create_function(' $out ',' global $out; echo $out;');
      do_the_widgets($widgt_id, $widgt_name, $f);
     }
  } 

Thedo_the_widgets() akcja akceptuje tylko bezpośrednie echo i drukuje zawartość widgetu.

The$o99_brsa_options[content] jest zweryfikowaną tablicą z$i elementy (każdy jest treścią).

Dziwne jest to, że$i pracuje nad$widgt_id i$widgt_name ale nacreate_function() Otrzymuję tę samą wartość wydrukowaną we wszystkich widżetach. (echo $out )

Wydaje się, że nie wiem, jak przekazać prostą zmienną do nowej funkcji (używam globalnego wewnątrz funkcji create_function (), ale na razie niewiele pomaga.

Więc jaki jest mój błąd / niezrozumienie / nadużycie teraz :-) ??

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion