Wyniki wyszukiwania dla "excel-match"

1 odpowiedź

Excel / VBA - funkcja dopasowania indeksu za pomocą zakresów dynamicznych

2 odpowiedź

Zwróć maksymalną wartość zakresu, która jest określona przez wyszukiwanie indeksu i dopasowania

Potrzebuję komórki, aby wyświetlić maksymalną wartość zakresu, którego wiersz jest zdefiniowany przez formułę indeksu i dopasowania. Wiem, że będzie to funkc...

3 odpowiedź

Indeks Excel pasuje do wielu wierszy wyników