Wyniki wyszukiwania dla "pod"

5 odpowiedzi

Przeglądarki dokumentacji Perla? [Zamknięte]

Szukam dobrego czytania POD na ekranie.Przez lata użyłem

4 odpowiedź

Czy mogę memcpy () dowolny typ, który ma trywialny destruktor?

I robić realizować

2 odpowiedź

Domyślna inicjalizacja typów POD w C ++

8 odpowiedzi

Jaki jest najlepszy sposób dokumentowania kodu Perla? [Zamknięte]

Wszelkie sugestie, jak mogę udokumentować mój kod Perla? Czego używasz i jakie narzędzia są dostępne, aby mi pomóc?Jakiego modułu używasz do konwersji pod na...

6 odpowiedzi

Czy usunięcie [] jest równe usunięciu?

2 odpowiedź

Pytania dotyczące związków C ++ non-POD

C ++ 11 dał nam możliwość używania typów innych niż POD w związkach, powiedzmy, że mam następujący fragment kodu;