Wyniki wyszukiwania dla "type-inference"

1 odpowiedź

Jak wywnioskować typ szablonu w argumentach std :: function z lambda?

Mam wariant boost :: i chciałbym wykonać funktor tylko wtedy, gdy wariant jest specjalnego typu, więc stworzyłem tę funkcję:

3 odpowiedź

Jak przekazać funkcję stylu printf innej funkcji w F #

Chciałbym stworzyć funkcję w F #, która akceptuje funkcję stylu printf jako argument i używa tego argumentu do danych wyjściowych. Użycie byłoby następujące:

3 odpowiedź

Java 8: ogólne ulepszenia wnioskowania typu

3 odpowiedź

Czy GHCi może mi powiedzieć rodzaj lokalnej funkcji Haskell?

2 odpowiedź

Haskell: wnioskowanie typu i skład funkcji

To pytanie zostało zainspirowane przez toodpowiedź na inne pytanie, wskazując, że możesz usunąć każde wystąpienie elementu z listy za pomocą funkcji zdefinio...

1 odpowiedź

Wnioskowanie o typ OWL z ograniczeniem

Badam pojęcie ograniczeń OWL z Protege 4 używając FaCT ++ i trywialną ontologię. Przypuśćmy, że mam osobę

3 odpowiedź

Dlaczego wnioskowanie typu Java jest tak słabe?

1 odpowiedź

Ogólne wnioskowanie typu w Scali

Napisałem następujący kod, który w rzeczywistości jest głupią implementacją sortowania scalonego w scali:

5 odpowiedzi

.NET: Wnioskowane typy ogólne na metodach statycznych

Przypuśćmy, że mam

2 odpowiedź

Jakie są ograniczenia wnioskowania o wyższych typach w Scali?

W następującym uproszczonym kodzie przykładowym: