Wyniki wyszukiwania dla "variant"

13 odpowiedzi

Funkcja zwracająca nieznany typ

1 odpowiedź

Jak przekonwertować tablicę bajtów na wariant

Jak przekonwertować tablicę bajtów na Variant? Mam usługę WebService, która powinna otrzymać tablicę bajtów, ale akceptuje tylko zmienną typu VARIANT, zastan...

1 odpowiedź

Lista rozwijana Próbka koloru / Wariant dla produktów sklepowych

Mam zamiar zrobić listę rozwijaną dla wariantu „kolor” produktu, jednak z jakimś skojarzeniem z wartością opcji wyświetlana jest próbka obrazu lub jpg.Znalaz...

5 odpowiedzi

Wariant C ++

1 odpowiedź

Jak przekazać SAFEARRAY do obiektu COM przez IDispatch?

Usiłuję wywołać metodę obiektu COM, gdzie jeden zudokumentowane parametry to„tablica bajtów„. Rzeczywista deklinacja zależy od dokumentacji danego języka:wDO...