Wyniki wyszukiwania dla "variant"

1 odpowiedź

Lista rozwijana Próbka koloru / Wariant dla produktów sklepowych

Mam zamiar zrobić listę rozwijaną dla wariantu „kolor” produktu, jednak z jakimś skojarzeniem z wartością opcji wyświetlana jest próbka obrazu lub jpg.Znalaz...

5 odpowiedzi

Wariant C ++

1 odpowiedź

Jak przekazać SAFEARRAY do obiektu COM przez IDispatch?

Usiłuję wywołać metodę obiektu COM, gdzie jeden zudokumentowane parametry to„tablica bajtów„. Rzeczywista deklinacja zależy od dokumentacji danego języka:wDO...

1 odpowiedź

Jak przekonwertować tablicę bajtów na wariant

Jak przekonwertować tablicę bajtów na Variant? Mam usługę WebService, która powinna otrzymać tablicę bajtów, ale akceptuje tylko zmienną typu VARIANT, zastan...

13 odpowiedzi

Funkcja zwracająca nieznany typ