Wyniki wyszukiwania dla "anonymous-types"

3 odpowiedź

IEqualityComparer dla typu anonimowego

Mam to

11 odpowiedzi

Czy istnieje sposób na zwrócenie Anonymous Type z metody?

Wiem, że nie mogę napisać metody takiej jak:

3 odpowiedź

Anonimowe typy w C #

14 odpowiedzi

Zwracanie typu anonimowego w C #

4 odpowiedź

Jak zwrócić ogólną kolekcję list w C #?

6 odpowiedzi

W przeciwieństwie do zapytań LINQ, jak używać anonimowych typów w C #?

Próbowałem przyspieszyć niektóre z nowszych funkcji w C #, a jednym z nich, którego nie miałem okazji użyć, są anonimowe.Rozumiem użycie, ponieważ odnosi się...

3 odpowiedź

Dlaczego mogę anonimowo podklasy enum, ale nie klasy końcowej?

4 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do właściwości anonimowego obiektu poza jego zakresem?

7 odpowiedzi

Czy klasa anonimowa C # może implementować interfejs?

Czy jest możliwe, aby anonimowy typ implementował interfejs. Mam fragment kodu, który chciałbym pracować, ale nie wiem, jak to zrobić.Mam kilka odpowiedzi, k...

6 odpowiedzi

WCF i typy anonimowe