Wyniki wyszukiwania dla "builder-pattern"

4 odpowiedź

Jak używać wzoru Buildera opisanego przez wersję Joshuy Blocha w mojej klasie ModelInput?

Próbuję użyć wzorca Builder dla mojej poniższej klasy .. Początkowo używałem konstruktora mojej klasy do ustawiania wszystkich parametrów, ale przypadkowo na...

10 odpowiedzi

Jak poprawić wzór budowniczy?

4 odpowiedź

Odpowiednik wzorca konstruktora w Pythonie

W Javie możesz użyćwzór budowniczego aby zapewnić bardziej czytelny sposób tworzenia instancji klasy z wieloma parametrami. We wzorcu konstruktora buduje się...

1 odpowiedź

Najlepszy sposób obsługi walidacji pól obiektu => Albo / Try (scala 2.10) / ValidationNEL (skalaz)

2 odpowiedź

Wzór konstruktora: który wariant jest preferowany? [Zamknięte]