Wyniki wyszukiwania dla "internet-connection"

2 odpowiedź

Brak dostępu do Internetu w emulatorze Androida

1 odpowiedź

Volley - NetworkImageView czasami nie wyświetla obrazu błędu?

23 odpowiedź

Jaki jest najlepszy sposób sprawdzenia połączenia z Internetem za pomocą .NET?

Jaki jest najszybszy i najskuteczniejszy sposób sprawdzenia połączenia internetowego w .NET?

1 odpowiedź

Korzystanie z usługi internetowej za pośrednictwem internetowego serwera proxy, przy użyciu klienta WCF w języku C #; zapewnienie uwierzytelniania serwera proxy

Mam program kliencki, który korzysta z usługi internetowej. Działa całkiem dobrze w wielu instalacjach. Teraz mam sytuację, w której nowy klient łączy się z ...

1 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy istnieje połączenie internetowe z urządzeniem: cocos-2d

W jednej z moich aplikacji na iPhone muszę dowiedzieć się, czy istnieje połączenie internetowe z urządzeniem, czy nie. Ktoś pomaga?