Wyniki wyszukiwania dla "collision"

4 odpowiedź

Wykrywanie kolizji: obiekt zaokrąglony

3 odpowiedź

Wykrywanie kolizji dwóch duszków, które mogą obracać [duplikaty]

1 odpowiedź

Wykrywanie kolizji między obrazami obracanymi za pomocą animacji CSS

Używam animacji CSS i jQuery do przenoszenia samochodów na rozdrożu (najwyższy punkt widzenia), aby symulować quiz na prawo jazdy. Użytkownik musi wybrać kol...

2 odpowiedź

Jak wykryć kolizję, ale nie koliduj w pudełku2?

3 odpowiedź

Mam dwa kwadraty narysowane na ekranie, jak mogę wykryć kolizję na krawędziach obu obiektów?

4 odpowiedź

Kolizje modułów i przestrzeni nazw / nazw w AngularJS

3 odpowiedź

Jak naprawić okrąg i prostokąt nakładają się w reakcji na kolizję?

Ponieważ w cyfrowym świecie prawdziwa kolizja prawie nigdy się nie zdarza, zawsze będziemy mieć sytuację, w której „kolizyjny” okrąg nakłada się na prostokąt...

2 odpowiedź

elastyczne kwadraty kolizji html5

Ponawiam to pytanie, ponieważ nie wyraziłem się jasno w tym, co chciałem w moim ostatnim pytaniu.Czy ktoś wie, jak wykonać kolizję elastyczną lub obsłużyć ko...

3 odpowiedź

Jak sprawdzić przecięcie między linią a prostokątem?

Tytuł mówi wszystko, szukałem i nie mogłem znaleźć niczego prostego i rzeczowego. Jak wziąć linię z punktami (x1, y1) i (x2, y2) i sprawdzić jej przecięcie p...

3 odpowiedź

Wykryj, czy segment linii przecina kwadrat