Wyniki wyszukiwania dla "uipangesturerecognizer"

4 odpowiedź

Wyłączenie gestu panoramy, jeśli wykryto poza zakresem

Mam UIView Próbuję przesuwać się w górę iw dół ekranu, jednak chcę tylko włączyć przesuwanie ekranu, aby nie można było przeciągać widoku w dół, gdy znajduje...

1 odpowiedź

Gest pan przeszkadza w przewijaniu

Mam trzy kontrolery widoku, które są częścią UIScrollView. Chcę być w stanie przesuwać między trzema, chociaż jeden z kontrolerów widoku ma narzędzie UIPanGe...

3 odpowiedź

dlaczego występuje opóźnienie podczas przenoszenia obiektu za pomocą UIPanGestureRecognizer

3 odpowiedź

Przewijanie w poziomie UIScrollView z pionowym gestem panoramy

5 odpowiedzi

Jak uzyskać bieżący punkt dotykowy i poprzedni punkt dotykowy w metodzie UIPanGestureRecognizer?

1 odpowiedź

zamiana obrazów za pomocą gestu panoramy

Mam wiele

1 odpowiedź

Czy dzięki UIPanGestureRecognizer istnieje sposób, aby działać tak często, jak po przeskoku x wielu pikseli?

W tej chwili mój UIPanGestureRecognizer rozpoznaje każdą pojedynczą patelnię, która jest świetna i niezbędna, ale ponieważ używam jej jako przesuwnego gestu ...

1 odpowiedź

Jak określić prawdziwą prędkość końcową gestu pan?