Wyniki wyszukiwania dla "winreg"

7 odpowiedzi

skrypt Pythona do odczytu i zapisu ścieżki do rejestru

2 odpowiedź

ImportError podczas importowania modułu winreg pythona

Chciałem użyć modułu winreg pythona do pracy z rejestrem Windows. Ale kiedy próbuję zaimportować moduł winreg, daje ImportError.