Wyniki wyszukiwania dla "java-web-start"

5 odpowiedzi

Znaleziono niepodpisany wpis w zasobie

Mam następujący plik JNLP:

1 odpowiedź

Czy jest jakiś sposób na ponowne włączenie javaws z Java 6 na OSX Lion? [Zamknięte]

1 odpowiedź

Zmiany wtyczki Java uruchamiają się w odpowiedzi na niedawną lukę w zabezpieczeniach

W jaki sposób Oracle zmienił sposób uruchamiania wtyczki Java dla użytkownika w odpowiedzi na niedawną lukę w zabezpieczeniach?DetaleTheJRE 1.7 Luka w zabezp...

6 odpowiedzi

Podpisywanie pliku jar z zaufanym certyfikatem do wdrożenia JWS

1 odpowiedź

Java 7 update 25 sprawia, że ​​nasza aplikacja Java Web Start nie działa bez logowania

Od czasu uruchomienia java 7 update 25 przez Oracle nasza aplikacja nie działa.Początkowo otrzymaliśmy ostrzeżenie o brakach znaczników kodu i zabezpieczeń w...

2 odpowiedź

Java Webstart z parametrami

Czy mogę uruchomićJava WebStart aplikacja z zestawem parametrów, tak jak aplet jest skonfigurowany ze znacznikami <param>?Dzięki

2 odpowiedź

Jak opublikować aplikację jnlp Java Web Start bez ostrzeżeń bezpieczeństwa?

3 odpowiedź

JTable Calls Custom Cell Renderer Method… Ciągle

Dostępne źródło można znaleźć na stronie:http://www.splashcd.com/jtable.tarJestem nowym użytkownikiem języka, więc nie jestem pewien, czy jest to akceptowaln...

4 odpowiedź

java jre 7u45 łamie classloader.getResources ()?

2 odpowiedź

Przekazuj dynamiczne parametry za pomocą JNLP

Używam JavaScript w celu wykonania JNLP, który w końcu wykona mojego klienta.Próbuję przekazać parametry poprzez wykonanie JavaScript do JNLP i mając te para...