Wyniki wyszukiwania dla "jboss5.x"

1 odpowiedź

Apache wiele żądań za pomocą jmetera

Używam Jmetera do testowania wielu żądań do mojej aplikacji internetowej.użyłem

4 odpowiedź

Gdzie umieścić bibliotekę współdzieloną w JBoss AS 5?

Jestem nowym użytkownikiem Jboss, ale każdy z nich ma wiele aplikacji internetowych używających spring-hibernate i innych bibliotek i portletów open source, ...

3 odpowiedź

JBoss 5 obcina kończące = łańcucha bazowego cookie

Po uaktualnieniu z JBoss 4 do JBoss 5 zauważyłem najbardziej denerwującą regresję. Obcina końcowy znak równości ('=') wartości ciasteczka base64.Tyle...

3 odpowiedź

JBoss 5.1: Hibernate z JPA

Mam dwa pytania do JBoss 5.1. Jesteśmy w trakcie migracji z JBoss 4.2 do JBoss 5.1.Używamy również Java 1.6 i JPA 2.0 z Hibernate 3.6 jako dostawcą.Moje pyta...

3 odpowiedź

JaxWS ClassCastException w JBoss

Używam JBoss 5.1.0.GA (dla JDK6) i jaxws 2.2.6. Po wywołaniu usługi internetowej otrzymuję następujący wyjątek:java.util.ServiceConfigurationError: javax.xml...

12 odpowiedzi

setProperty musi być nadpisane przez wszystkie podklasy komunikatu SOAPMessage

Usiłuję wdrożyć niektóre usługi WWW w aplikacji WAR na JBoss 5.1.0.Utworzyłem pliki źródłowe z istniejącego pliku WSDL przy użyciu narzędzia JAX-WS