Wyniki wyszukiwania dla "mex"

3 odpowiedź

Matlab: Czy wielokrotne wywoływanie tej samej funkcji mex z pętli powoduje zbyt duże obciążenie?

Mam trochę kodu Matlab, który należy przyspieszyć. Poprzez profilowanie zidentyfikowałem konkretną funkcję jako winowajcę spowolnienia egzekucji. Ta funkcja ...

2 odpowiedź

problemy z instalacją kompilatora Matlab

Próbuję uruchomić kompilator na MATLAB, ale rzeczy nie idą zgodnie z oczekiwaniami. Jak mogę poprawnie zainstalować MATLAB i jak mogę sprawdzić, co się dziej...

2 odpowiedź

Wyprowadza macierz za pomocą c ++ i mex

Mam problem z moim kodem c ++. Chcę zwrócić macierz wymiarów k z mojego programu cpp do Matlab.Macierz, którą chcę przekazać, jest przechowywana

3 odpowiedź

Jak zbudować plik mex bezpośrednio w Visual Studio?

Mam rozwiązanie Visual Studio 2010, które zawiera bibliotekę funkcji i chciałbym móc używać MATLAB-a jako jednego z kilku możliwych interfejsów do tej biblio...

1 odpowiedź

Utwórz plik MATLAB MEX dla programu C

Jestem doświadczonym użytkownikiem MATLAB, ale całkowicie nowym dla plików C i MEX. Mam złożony program napisany w języku C, który muszę wywołać z poziomu MA...

3 odpowiedź

Profilowanie funkcji mex

1 odpowiedź

Rozbieżność zegara między Tic-Toc i C programu MATLAB

Napisałem trochę kodu C, który wywołuję z MATLAB po skompilowaniu go za pomocą MEX-a. Wewnątrz kodu C mierzę czas aczęść obliczeń przy użyciu następującego k...

2 odpowiedź

Pliki Mex: jak zwrócić już przydzieloną tablicę Matlab

2 odpowiedź

Jak profilować funkcję MEX w Matlab

Mam funkcję Mex (funkcję w c ++, którą można wywołać z Matlab), którą napisałem i chcę ją profilować za pomocą valgrind / kcachegrind. Wiem, jak używać valgr...

3 odpowiedź

Plik mex Matlab z mexCallMATLAB jest prawie 300 razy wolniejszy niż odpowiadający mu plik m

Zacząłem implementować kilka m-plików w C ++ w celu skrócenia czasu działania. Pliki m tworzą punkty n-wymiarowe i oceniają wartości funkcji w tych punktach....