Wyniki wyszukiwania dla "full-text-indexing"

1 odpowiedź

mysql - jakikolwiek sposób, aby pomóc w wyszukiwaniu pełnotekstowym z innym indeksem?

Powiedzmy, że mam tabelę „artykułów” z kolumnami:

2 odpowiedź

Złożony indeks FULLTEXT w MySQL

Chciałbym, aby system pozwalał na wyszukiwanie wiadomości użytkownika przez określonego użytkownika. załóżmy, że masz podany stół

2 odpowiedź

Znak zastępczy prefiksu Postgresql dla pełnego tekstu

1 odpowiedź

Wyszukiwanie FullText z ZAWIERA na wielu kolumnach i predykacie - AND

Mam tabelę wyszukiwania z, powiedzmy, 4 kolumnami danych tekstowych do przeszukania.Robię coś takiego:

2 odpowiedź

„Zapytanie jest niezrozumiałe” - Wyszukiwanie pełnotekstowe w przypadku zmiany typów pól