Wyniki wyszukiwania dla "quoting"

1 odpowiedź

clojure wymaga uzasadnienia składni

3 odpowiedź

Używanie Make $ (dir) lub $ (notdir) na ścieżce ze spacjami

Używam kodu podobnego do następującego w Makefile:

2 odpowiedź

pisarz csv w Pythonie z niestandardowym cytowaniem

Szukam sposobu na zdefiniowanie zwyczaju

4 odpowiedź

cytowanie stałych w php: „to jest MÓJ_KONSTANCJA”

Chcę użyć stałej w php, ale chcę też umieścić ją w cudzysłowach jak zmienną. Czy to w ogóle możliwe?

3 odpowiedź

Podnoszenie błędu w postgreSQL

1 odpowiedź

cudzysłów cytowany w zmiennej traktowanej inaczej po rozwinięciu do polecenia

Wyjaśnienie pytania poprzez przykłady ...Demonstruje, że pojedyncze cudzysłowy po opcji --chapters są usuwane, gdy zmienna jest rozwijana (nie spodziewałem s...

6 odpowiedzi

Jak umieścić podwójne cudzysłowy w kroku budowania po VS2010

Próbuję utworzyć krok kopiowania pliku post build w VS2010, który obsługuje makra ścieżek, gdy mają osadzone spacje. Próbowałem otaczać polecenia kopiowania ...

3 odpowiedź

Dlaczego powłoka ignoruje cudzysłowy w argumentach przekazywanych do niej przez zmienne? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak przechowywać polecenie w zmiennej w systemie Linux? [/questions/5615717/how-to-store-a-command-in-a-variable-in-linux] 4 odpowiedzi To działa jak w reklamie: # example 1 #!/bin/bash grep -ir 'hello ...